Bærekraft - når ansvar er en plikt

Bærekraft er noe vi alle skal tenke på i vår hverdag. Baderommet er av de rommene som bruker mest energi i hjemmet og derfor er det et godt sted å starte, når du vil leve mer bærekraftig.

Hos Dansani ser vi det som en selvfølge å ta ansvar for miljøet. Derfor har vi flere forskjellige tiltak som er med til å minske belastningen på miljøet. For eksempel kommer alt vi har i trefinér fra bærekraftig europeisk skogbruk. Og i det hele tatt har vi klare og effektive retningslinjer innen gjenvinning og redusering av spill i produksjonen.

Bærekraft handler ikke bare om miljøet. Derfor har vi også stort fokus på at vi som arbeidsgiver handler etisk korrekt vedrørende arbeidsmiljø og -rettigheter. Og det gjelder ikke kun internt. Vi velger våre leverandører nøye ut fra hvordan de driver deres forretning, både med tanke på miljøet og arbeidsforhold blant medarbeiderne.